duzaklamak du‧zak‧la‧mak işlik

  1. Duzaga salmak, duzakda saklamak.

  2. Göçme manyda Hile gurmak, mekirlik etmek.


Duş gelýän formalary
  • duzaklar
  • duzaklary
  • duzaklaryna