duzak du‧zak

 1. Guşy ýa-da gaçak maly tutmak üçin halka görnüşli gurulýan emel, tilsim.

  • Çürçüri tutmak üçin duzak gurduk.

 2. Göçme manyda Salynýan hile, mekirlik.

  • Duzaga düşendir çaga kepderi, Ganaty galganok, gyrykdy peri. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Öz guran duzaklaryna özleri çolaşdylar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duzak - duzagy.

duzaga salmak

Aldap ele salmak, aldap tutmak.

duzak gurmak

Aldamak üçin hile etmek.

 • Duşmanlar bütin töwerege duzak gurdular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • duzaga
 • duzagy
 • duzagydy
 • duzagyn
 • duzagyna
 • duzagyndan
 • duzagynyň
 • duzagyň
 • duzagyňa
 • duzagyňdan
 • duzakda
 • duzakdaky
 • duzakdan
 • duzakdy
 • duzaklar
 • duzaklary
 • duzaklaryna