duw-dagyn duw-da‧gyn

[duw-da:gyn]

Dyr-pytrak, çalam-çaş pytraň.

  • Tamlaryň, kelbeleriň turbalaryndan çykýan tüsseler duw-dagyn bolup pytraýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Etekdäki bulutlar duw-dagyn boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • duw-dagynlyk