dury du‧ry sypat

 1. Bulanyk bolmadyk, bulançak däl, arassa, päkize.

  • Ýaplar dolup, dury suwlar akyp dur. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Dury suw.

 2. Açyk, bulutsyz (howa hakda).

  • Göm-gök dury asman şäheriň üstüni büräp durdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem dury - duruda, durular, durusy.


Duş gelýän formalary
 • dura
 • durady
 • durudy
 • durudyr
 • duruja
 • durulygy
 • durulygyna
 • durulygynda
 • durulygyny
 • durulygynyň
 • durulygyň
 • durulyk
 • durulykda
 • durumy
 • durusyny