durulyk du‧ru‧lyk

Arassalyk, päkizelik, tämizlik, saplyk.

  • Aýnanyň durulygy, arassalygy görnüp durdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem durulyk - durulygy.


Duş gelýän formalary
  • durulygy
  • durulygyna
  • durulygynda
  • durulygyny
  • durulygynyň
  • durulygyň
  • durulykda