duruşmak du‧ruş‧mak işlik

Birine bir ýerde durmaga kömekleşmek.

  • Garawul duruşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duruşmak - durşar, durşupdyr.


Duş gelýän formalary
  • duruşdylar
  • duruşmak
  • durşup
  • durşuň