duruşmak işlik

Birine bir ýerde durmaga kömekleşmek.

 • Garawul duruşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duruşmak - durşar, durşupdyr.


Duş gelýän formalary
 • duruşdylar
 • duruşlary
 • duruşlarydy
 • duruşlaryndan
 • duruşlaryny
 • duruşlygyň
 • duruşlyk
 • duruşmak
 • durşup
 • durşuň