durnuksyz dur‧nuk‧syz sypat

Belli bir ideýa berilmän, üýtgäp durýan, tutanýerli däl, üýtgäp, öwrülip durýan.

 • Durnuksyz adam.


Duş gelýän formalary
 • durnuksyzdy
 • durnuksyzdygyny
 • durnuksyzdyr
 • durnuksyzdyrlar
 • durnuksyzlar
 • durnuksyzlara
 • durnuksyzlary
 • durnuksyzlaryny
 • durnuksyzlyga
 • durnuksyzlygy
 • durnuksyzlygyna
 • durnuksyzlygyndan
 • durnuksyzlygyny
 • durnuksyzlygynyň
 • durnuksyzlygyň
 • durnuksyzlyk
 • durnuksyzrakdyr
 • durnuksyzy