durnuklylyk dur‧nuk‧ly‧lyk at

Bir ideýa berilmeklik, tutanýerlilik, üýtgäp durmazlyk.

 • Özüniň güýjüne, durnuklylygyna ynanýan bu gaýratly gyz kimdi? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem durnuklylyk - durnuklylygy.


Duş gelýän formalary
 • durnuklylyga
 • durnuklylygy
 • durnuklylygydyr
 • durnuklylygymyzyň
 • durnuklylygyna
 • durnuklylygynda
 • durnuklylygyndan
 • durnuklylygyny
 • durnuklylygynyň
 • durnuklylygyň
 • durnuklylykda
 • durnuklylyklary