durluk

Gara öýüň täriminiň daşyna aýlanýan keçe görnüşli örtgi.

  • Durlugyň bir deşiginden yşykladym usul bile. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem durluk - durlugy.


Duş gelýän formalary
  • durlugy
  • durlugyndan
  • durlugyny
  • durlugynyň
  • durlugyň
  • durluklary
  • durluklaryna
  • durluklaryny
  • durluklaryň