durlamak işlik

Suwuklyklary hapadan arassalamak, hapadan saplamak, dury görnüşine getirmek.

 • Bedreläp alnan suw laý bolandygy üçin, durlamaga goýdular.

pikir durlamak

seret pikir

 • Aýsoltan öz pikirini durlady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

reňkini durlamak

seret reňk

 • Pomidorlar gyzyl reňkin durlapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • durlady
 • durladym-da
 • durlamaga
 • durlamagyň
 • durlamak
 • durlamakda
 • durlamakdyr
 • durlamasaň
 • durlan
 • durlana
 • durlanda
 • durlandy
 • durlanok
 • durlansoň
 • durlap
 • durlar
 • durlara
 • durlarmy
 • durlarmyka
 • durlasa
 • durlaýan
 • durlaýar
 • durlaýardy
 • durlaýarlar
 • durlaýyn
 • durlaň