durk at

 1. Görnüş, sudur, şekil, ýagdaý.

  • Galýa şäheriň häzirki durkuna beletdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zadyň berklik, pugtalyk derejesi, ömri.

  • Bu matanyň hiç durky ýok.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem durk - durkum, durkuň.


Duş gelýän formalary
 • durka
 • durkam
 • durkda
 • durkdan
 • durklary
 • durkum
 • durkumy
 • durkumyzdan
 • durkun
 • durkuna
 • durkunda
 • durkundaky
 • durkundan
 • durkuny
 • durkunyň
 • durkuň
 • durkuňam
 • durkuňy
 • durkuňyza
 • durky