duşak du‧şak at

Düýäniň, eşegiň, atyň we ş. m. iki öň aýaklaryny çatmak, daňmak üçin ýüp.

 • Hezzet etseň eşege, hyzzyn urar duşaga. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duşak - duşagy.


Duş gelýän formalary
 • duşaga
 • duşagy
 • duşagydy
 • duşagyny
 • duşagyň
 • duşakda
 • duşakdaky
 • duşakdan
 • duşakly
 • duşakmy