duş duş

[du:ş]

duş bolmak

seret duçar

duş etmek

Duçar etmek, duşurmak, uçratmak.

 • Deň etmän, duş etmez. (nakyl)

duş gelmek

Gabat gelmek, duşuşmak, duçar bolmak.

duş duş 1

[du:ş]

Töwerek, çen, çak, takmyn.

 • Biri gyzym Nabat, ýedi ýaşynda, Biri garry atam, ýetmiş duşunda. («Oktýabr ýalkymy»)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem duş - duşum, duşuň.

duş duş 2 at

Suwa düşmek üçin pürkgüçli desga, üstüňe suw pürkýän gural.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem duş - duşum, duşuň.


Duş gelýän formalary
 • duş-da
 • duşa
 • duşam
 • duşda
 • duşdan
 • duşduk
 • duşdukmy
 • duşdular
 • duşdum
 • duşdumy
 • duşduňmy
 • duşduňyz
 • duşduňyzmy
 • duşdy
 • duşlar
 • duşlaram
 • duşlardaky
 • duşlardy
 • duşlary
 • duşlarydy
 • duşlarydyr
 • duşlarym
 • duşlarymdan
 • duşlarymy
 • duşlarymyň
 • duşlaryna
 • duşlarynda
 • duşlaryndan
 • duşlaryny
 • duşlarynyň
 • duşlaryň
 • duşlaryňa
 • duşluk
 • duşlukda
 • duşly
 • duşsuz
 • duşudy
 • duşum
 • duşumdan
 • duşumdyr
 • duşumyz
 • duşumyzda
 • duşumyzdan
 • duşun
 • duşuna
 • duşunda
 • duşundadyk
 • duşundadyr
 • duşundaky
 • duşundan
 • duşuny
 • duşunyň
 • duşuň
 • duşuňa
 • duşuňdan
 • duşuňdanam
 • duşuňmy
 • duşy