duýgurlyk duý‧gur‧lyk

Duýmaklyk ukyby güýçlülik.

 • Hikmet Isfahany onuň sözlerindäki manyny söwdagär duýgurlygy bilen garbap alyp, baýlaşyp biljegini göz öňüne getirdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duýgurlyk - duýgurlygy.


Duş gelýän formalary
 • duýgurlyga
 • duýgurlygy
 • duýgurlygyn
 • duýgurlygyna
 • duýgurlygyny
 • duýgurlygynyň
 • duýgurlygyň
 • duýgurlygyňy
 • duýgurlykda
 • duýgurlykdaky
 • duýgurlykdan
 • duýgurlyklar
 • duýgurlykly