duýgudaşlyk duý‧gu‧daş‧lyk

 1. Biri bilen bir pikire eýermeklik, pikirdeşlik.

 2. Göwün görmeklik, rehimdarlyk etmeklik, rehimiň inmeklik.

  • Şunda Garly ussa hem öz oglunyň towuk ketegi ýaly sürende daşaryny duýman ýatyşyny ýada salyp, duýgudaşlyk etdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duýgudaşlyk - duýgudaşlygy.


Duş gelýän formalary
 • duýgudaşlyga
 • duýgudaşlygy
 • duýgudaşlygymyzy
 • duýgudaşlygyna
 • duýgudaşlygyndan
 • duýgudaşlygyny
 • duýgudaşlygynyň
 • duýgudaşlygyň
 • duýgudaşlykdan