drahma drah‧ma

  1. Gadymy Gresiýanyň gyzyl we kümüş puly, şonuň ýaly-da häzirki Gresiýanyň pul birligi.

  2. Dermanhana çeküwiniň metrik ölçeg sistemasy girizilmezinden ozalky 3, 73 grama deň bolan ölçeg birligi.


Duş gelýän formalary
  • drahmalar