dowarçylyk

Oba hojalygyň dowar ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan bir pudagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dowarçylyk - dowarçylygy.


Duş gelýän formalary
  • dowarçylyga
  • dowarçylygyň