dowamat

[dowa:mat]

Könelişen söz Hemişe, elmydama, üznüksiz, birsyhly, yzygiderli.

 • Dowamat ýadymda aýdan aýdymyň, Misli joşan derýa, ýokdur gaýdymyň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Görenler dowamat ýadyna salar, Toýlarda tomaşa eden mysaly. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dowamata
 • dowamatdyr
 • dowamatlylygy
 • dowamatlylygyny
 • dowamatlylygynyň
 • dowamatlylyk
 • dowamaty
 • dowamatydyr
 • dowamatym
 • dowamatymyz
 • dowamatyna
 • dowamatyny
 • dowamatyň