dostlukly sypat

[do:stlukly]

Dostluk gatnaşykly dostlara has bolan, dostlarça.

  • Emma türkmen zähmetkeşleri bilen Ruslaryň arasyndaky dostlukly aragatnaşyklar has öň başlanypdy. («Edebiýat»)