dostlaşmak işlik

[do:stlaşmak]

Biri bilen dost bolmak, dostluk aragatnaşygyny açmak.

 • Çaganyň başga jynsdan bolan çagalar bilen dostlaşmagyny ata-eneleriň götergilemekleri gerekdir. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)


Duş gelýän formalary
 • dostlaşaly
 • dostlaşan
 • dostlaşanam
 • dostlaşandygy
 • dostlaşandygyna
 • dostlaşanym
 • dostlaşdy
 • dostlaşdym
 • dostlaşjagyňy
 • dostlaşjakdygy
 • dostlaşmaga
 • dostlaşmagy
 • dostlaşmagyna
 • dostlaşmagyny
 • dostlaşmagynyň
 • dostlaşmak
 • dostlaşmakdan
 • dostlaşmaly
 • dostlaşmalydygyny
 • dostlaşmazlyk
 • dostlaşsyn
 • dostlaşyp
 • dostlaşypdylar
 • dostlaşypdyr
 • dostlaşypdyrlar
 • dostlaşýar
 • dostlaşýardylar
 • dostlaşýarlar