dorsal dor‧sal

  1. Medisina Arka tarapynda ýerleşen, arka tarapdaky.

  2. Lingwistika Dil arkasynyň gatnaşmagy bilen emele gelýän (ses barada).