dolup-daşmak do‧lup-daş‧mak işlik

[do:lup-da:şmak]

  1. Dolup daşyna çykmak, dolup agmak.

  2. Göçme manyda Güýçli derejede ylhamy göterilmek, hyjuwlanmak.

    • Dolup-daşyp möwç urup, Derýa kimin joşýar ýürek. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)