dolulyk do‧lu‧lyk

[do:lulyk]

 1. Doly, püre-pür bolmaklyk ýagdaýy, bir zadyň ýeterlikliligi.

  • Meşigiň suwdan dolulygyndan gelniň habary, ýokdy.

 2. Etli-ganlylyk, semizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dolulyk - dolulygy.


Duş gelýän formalary
 • dolulyga
 • dolulygy
 • dolulygyna
 • dolulygynda
 • dolulygyndan
 • dolulygyny
 • dolulygynyň
 • dolulykda
 • dolulykdan
 • dolulykdy
 • dolulykly