doldurmak dol‧dur‧mak işlik

[do:ldurmak]

 1. Bir zadyň içini doly etmek, agzyna çenli dykyp salmak, püre-pür etmek.

  • Saňa hem bir ýaşçigi dolduryp iberdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Ýerine ýetirmek, berjaý etmek.

  • Şu günler biz gije-gündiz ýatman, planymyzy doldurjak bolýarys. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Ýüz prosent doldurdy, Ýene ýygýar daşyndan. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dolduran
 • dolduranda
 • doldurandan
 • doldurandygyny
 • doldurandyklaryny
 • doldurandyr
 • dolduranlar
 • dolduranmyş
 • dolduranok
 • dolduransoň
 • doldurany
 • dolduranyndan
 • doldurar
 • doldurardylar
 • doldurarlar
 • dolduraýan
 • dolduraýjak
 • dolduraýmaly
 • dolduraýyn
 • doldurdy
 • doldurdy-da
 • doldurdyk
 • doldurdylar
 • doldurdym
 • doldurdyň
 • doldurjagy
 • doldurjagyna
 • doldurjak
 • doldurjakdy
 • doldurjakdygyny
 • doldurma
 • doldurmadyk
 • doldurmadyklar
 • doldurmaga
 • doldurmagy
 • doldurmagyna
 • doldurmagyndan
 • doldurmagynyň
 • doldurmagyň
 • doldurmak
 • doldurmakda
 • doldurmakdan
 • doldurmakdyr
 • doldurmaklyga
 • doldurmaklygy
 • doldurmaklyk
 • doldurmalar
 • doldurmalaryň
 • doldurmaly
 • doldurmalydy
 • doldurmalydyr
 • doldurmalydyrlar
 • doldurman
 • doldurmandy
 • doldurmandygyna
 • doldurmasyny
 • doldurmaz
 • doldurmazdan
 • doldurmazlygyň
 • doldurmaý
 • doldurmaýar
 • doldurmaýarlar
 • doldursa
 • doldursaňam
 • doldursyn
 • doldurybam
 • dolduryp
 • doldurypdy
 • doldurypdyr
 • doldurypdyr-da
 • doldurypdyrlar
 • doldurypsyň
 • dolduryň
 • doldurýan
 • doldurýana
 • doldurýandygyny
 • doldurýandyr
 • doldurýanlaryny
 • doldurýanlygyny
 • doldurýança
 • doldurýar
 • doldurýar-da
 • doldurýardy
 • doldurýarlar