doldurgyç dol‧dur‧gyç

[do:ldurgyç]

Grammatik termin Sözlemiň işliklerden we işlik formalaryndan bolan agzasyna baglanyp, olary aýyklap gelýän aýyklaýjy agzasy.

 • Orun doldurgyjy.

 • Ýeňiş doldurgyjy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem doldurgyç - doldurgyjy.


Duş gelýän formalary
 • doldurgyja
 • doldurgyjy
 • doldurgyjyndan
 • doldurgyjyny
 • doldurgyjynyň
 • doldurgyjyň
 • doldurgyçda
 • doldurgyçdaky
 • doldurgyçlar
 • doldurgyçlarda
 • doldurgyçlardyr
 • doldurgyçlary
 • doldurgyçlarynyň
 • doldurgyçlaryň
 • doldurgyçly
 • doldurgyçsyz