dolanan do‧la‧nan

Doganoglanlardan bolan çagalaryň garyndaşlyk aragatnaşyklaryny görkezýän söz.

 • Pahaý, akmak, şoňa-da jogap tapaňokmy, asyl meniň doganym-da bolmaz, dolananym-da diýerler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dolananda
 • dolanandan
 • dolanandygyny
 • dolananlar
 • dolananlarydyr
 • dolananlarynda
 • dolananlaryny
 • dolananlygy
 • dolananym
 • dolananymda
 • dolananymyzdan
 • dolananymyň
 • dolananyna
 • dolananyny
 • dolananyň