dolak do‧lak

Ädik, çokaý we ş. m. aýakgap geýlende aýaga dolamak üçin ýörite dokalan ýa-da matadan edilýän bölek mata.

 • Meret haýdan-haý aýagyna dolagyny dolanyp, çarygyny geýegäden ýerinden turdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ýa dolak, ýa jorap goşunymyz üçin dokalyň! Öreliň! -- diýdi birleşip. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dolak - dolagy.


Duş gelýän formalary
 • dolagam
 • dolagy
 • dolagymy
 • dolagyny
 • dolagynyň
 • dolagyň
 • dolaklar
 • dolaklary
 • dolaklaryňyzy
 • dolakly
 • dolaklyk