dolaşmak do‧laş‧mak işlik

 1. Biri-biriniň boýnuna gol salmak, çyrmaşmak, gujaklaşmak.

 2. Dolamaga kömekleşmek.

 3. Göçme manyda Aldawa düşmek, aldanmak, çolaşmak.

  • Ahyr zalym baýlaryň dolaşdyň sen duzagna. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dolaşan
 • dolaşar
 • dolaşdy
 • dolaşdyň
 • dolaşmak
 • dolaşmasaň
 • dolaşsyn
 • dolaşyp
 • dolaşýar
 • dolaşýardy