doky do‧ky

Zoologiýa Bekre balyklar maşgalasynyň içinde iň uly gymmatly balyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem doky - dokuda, dokular, dokusy.


Duş gelýän formalary
  • doka
  • dokady
  • dokadyk
  • dokam
  • dokuça