dokma dok‧ma at

Dokamak üçin eriş, ýüplük we ş. m. çekilip ýüwürdilen desga.

 • Nusga üçin saýlap baglaryň gülün, Dalanyň astynda dokma ýüwürtdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Bahar henizem dokmasyny kesenok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • dokmadan
 • dokmalar
 • dokmalarynyň
 • dokmam
 • dokmamy
 • dokmamyzam
 • dokmamyzy
 • dokmany
 • dokmanyň
 • dokmasy
 • dokmasyny
 • dokmasynyň
 • dokmaňy
 • dokmaňyzy