dokamak do‧ka‧mak işlik

Çitip ýa-da erişden argaç geçirip taýýar etmek, häzirlemek, öndürmek (haly, mata we ş. m. hakda).

 • Ol uzak gijesi gulaç dokardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Eken orar, dokan geýer. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • dokabam
 • dokady
 • dokadyk
 • dokadylar
 • dokajakmy
 • dokalyň
 • dokam
 • dokama
 • dokamaga
 • dokamagy
 • dokamak
 • dokamakda
 • dokamaklary
 • dokamaklaryny
 • dokamaklyga
 • dokamaklygy
 • dokamaklygyň
 • dokamaklyk
 • dokamanam
 • dokamasyn
 • dokamazdan
 • dokan
 • dokana
 • dokandyklary
 • dokanlar
 • dokanlary
 • dokanlarynda
 • dokanyndan
 • dokanyny
 • dokap
 • dokapdyr
 • dokapdyrlar
 • dokar
 • dokardy
 • dokarly
 • dokarys
 • dokasam
 • dokasaň
 • dokaýan
 • dokaýandygy
 • dokaýandyklaryny
 • dokaýanlar
 • dokaýar
 • dokaýardy
 • dokaýardylar
 • dokaýarlar
 • dokaýaryn