dokalmak do‧kal‧mak işlik

Çitilip ýa-da erişden argaç geçirilip taýýar edilmek, öndürilmek (haly, mata we ş. m. hakda).

 • Jüneýt han elde dokalan ýüpekden-öz adyna pul çykarypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Çeper dokalypdyr, oňatdyr hili, Sungat ussatlaryny gördük sergide. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dokalan
 • dokalanda
 • dokalandygy
 • dokalandygyna
 • dokalandygyndan
 • dokalandygyny
 • dokalanlara
 • dokalanlygy
 • dokaldy
 • dokaljak
 • dokalmadyk
 • dokalmagy
 • dokalmaýan
 • dokalsa
 • dokalyp
 • dokalypdyr
 • dokalyň
 • dokalýan
 • dokalýandygyny
 • dokalýar