dogurmak do‧gur‧mak işlik

 1. Dünýä indirmek, guzlamak, çagalamak.

  • Ejem pahyr hem bir pälwan ogul dograýmandyr. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

 2. Günüň çykmagyna garaşmak.

  • Güni ýolda dograly -- diýip, jogap beripdir. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dogurmak - dograr, dogrupdyr.


Duş gelýän formalary
 • dograly
 • dogram
 • dogran
 • dogranam
 • dogranda
 • dograndan
 • dograndygy
 • dograndyr
 • dogranlygy
 • dograny
 • dogranyndan
 • dogranyň
 • dograr
 • dogrardy
 • dograrlar
 • dogrup
 • dogrupdym
 • dogrupdyr
 • dogrupdyr-da
 • dogrupdyrlar
 • dogrupdyň
 • dogurdy
 • dogurdy-da
 • dogurdylar
 • dogurdym
 • dogurdyň
 • dogurdyňyzmy
 • dogurjagyň
 • dogurjak
 • dogurma
 • dogurmadyk
 • dogurmaga
 • dogurmagy
 • dogurmagyny
 • dogurmagyň
 • dogurmak
 • dogurmaklaryny
 • dogurmaklyga
 • dogurmaklyk
 • dogurmakçy
 • dogurmalary
 • dogurman
 • dogurmany
 • dogurmarsyň
 • dogurmasaň
 • dogurmasyn
 • dogurmaz
 • dogurmazyndan
 • dogurmazynyň
 • dogurmaýan
 • dogurmaň
 • dogursa
 • dogursam
 • dogursaň
 • dogursyn
 • dogurýan
 • dogurýany
 • dogurýar
 • dogurýardyk
 • dogurýarlar