dogumlylyk do‧gum‧ly‧lyk at

Edermenlik, başarjaňlyk, batyrlyk, ýüreklilik, gaýratlylyk.

  • Gylyç mergen kiçijik agtygynyň dogumlylygyna bäsdeşlik etdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dogumlylyk - dogumlylygy.


Duş gelýän formalary
  • dogumlylygy
  • dogumlylygyna
  • dogumlylygyň