dogumlanmak do‧gum‧lan‧mak işlik

Dogumly bolmak, ýürekli bolmak, batyr bolmak, gujurlanmak, gaýratlanmak.

  • Bu sölperip ýörmegiňi taşla, dogumlan, sen hem bir hepbelije bol! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dogumlanan
  • dogumlandy
  • dogumlandym
  • dogumlanmak
  • dogumlanyp
  • dogumlanýar