dogulmak do‧gul‧mak işlik

seret dogmak

 • Mollanepes, takmynan, 1810-njy ýylda Saragt sebitlerinde eneden doglupdyr. («Edebiýat»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dogulmak - doglar, doglupdyr.


Duş gelýän formalary
 • doglan
 • doglanam
 • doglanda
 • doglandan
 • doglandygy
 • doglandygyna
 • doglandygyny
 • doglandygyňyzy
 • doglandyr
 • doglanlar
 • doglanlara
 • doglanlary
 • doglanlaryň
 • doglanlyk
 • doglany
 • doglanym
 • doglanymda
 • doglanymy
 • doglanymyzda
 • doglanyna
 • doglanyndan
 • doglanyň
 • doglanyňa
 • doglanyňda
 • doglar
 • doglup
 • doglupdy
 • doglupdym
 • doglupdyr
 • doglupdyrlar
 • doguldam
 • doguldy
 • doguldyk
 • doguldykmy
 • doguldylar
 • doguldym
 • doguldyň
 • doguljak
 • dogulma
 • dogulmadyk
 • dogulmagy
 • dogulmagyma
 • dogulmagyna
 • dogulmagyndan
 • dogulmagyny
 • dogulmagyň
 • dogulmak
 • dogulmaklygyndan
 • dogulmaklyk
 • dogulmaly
 • dogulman
 • dogulmandy
 • dogulmandyr
 • dogulmansyňyz
 • dogulmasaň
 • dogulmasynyň
 • dogulmazdan
 • dogulmazyndan
 • dogulmaýar
 • dogulsa
 • dogulsa-da
 • dogulsadyň
 • dogulsam
 • dogulsam-da
 • dogulsaň
 • dogulsyn
 • dogulýan
 • dogulýandygy
 • dogulýanlar
 • dogulýanlaryň
 • dogulýança
 • dogulýar
 • dogulýardy
 • dogulýarka
 • dogulýarlar