dogrulatmak dog‧ru‧lat‧mak işlik

  1. Dogry etdirmek, gönelşik.

  2. Nyşana aldyrmak, çenetmek.

    • Tüpeňiň agzyny nyşana dogrulatdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dogrulatmak - dogruladýar, dogruladar, dogruladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • dogrulatdy
  • dogrulatmak