dogrulanmak dog‧ru‧lan‧mak işlik

  1. Dogry edilmek, gönülenmek.

  2. Nyşana alynmak, çenelmek.

    • Toplaryň agzy duşmana tarap dogrulandy.


Duş gelýän formalary
  • dogrulanan
  • dogrulandy
  • dogrulanmagyna
  • dogrulanmak
  • dogrulanyp
  • dogrulanýar