dogrulamak dog‧ru‧la‧mak işlik

 1. Dogry etmek, gönülemek.

 2. Nyşana almak, çenemek.

  • Şol ýerde oturan äpet çynary dogrulap, bir ok atdy. («Görogly» eposy)

  • Mergen tüpeňini oturan guşa dogrulap atdy.

 3. Bir zada gönüläp gitmek, dogry gitmek.

  • Käbir ýerde gorkman, dogrulady, käýerde hem ýoldan çykman sürdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • dogrulady
 • dogrulamak
 • dogrulamalydyrlar
 • dogrulandy
 • dogrulanym
 • dogrulap
 • dogrular
 • dogrulardym
 • dogrularsyň
 • dogrulaň