dogruçyl dog‧ru‧çyl

 1. Ýalan sözlemeýän, dogry gepleýän, hakykatyň tarapdary, hakykatçy.

  • Hoşgeldi akýürekli, dogruçyl oglan. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bolşy ýaly, hakyky, çynlakaý, real.

  • Hekaýada durmuşy dogruçyl beýan etmeklik bilen bilelikde, ertekä kybapdaş ýeri-de bolýar.


Duş gelýän formalary
 • dogruçyla
 • dogruçyldygyny
 • dogruçyllar
 • dogruçyllyga
 • dogruçyllygy
 • dogruçyllygyna
 • dogruçyllygyny
 • dogruçyllygynyň
 • dogruçyllygyň
 • dogruçyllyk
 • dogruçyllykda
 • dogruçyllykdan
 • dogruçyly