dograma dog‧ra‧ma

Dogralyp garylan çöregiň we etiň üstüne çorba guýlup häzirlenýän nahar.

  • Dogrusyny aýtsam, dograma iýmälimiz bäri hem gaty köp wagt bolupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • dogramadan
  • dogramalar
  • dogramaly
  • dogramalydy
  • dogramany
  • dogramanyň
  • dogramasy