dogramça dog‧ram‧ça

Dogralan bir bölek et.

  • Ol ortada ýagjaryp ýatan ýumşak çişligiň bir dogramçasyny işdämenlik bilen agzyna atyp goýberdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • dogramçalar
  • dogramçany
  • dogramçasy
  • dogramçasyny