dogan do‧gan

 1. Bir ene-atadan bolan çagalar hakynda maşgala aragatnaşygyny görkezýän at.

  • Garryja atasy Wepany aýratyn gowy görüp, ony hemişe özi bilen awa alyp gidýändigi üçin, özünden uly doganlary oňa, görübilmezçilik edýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Ýakyn ýoldaş, dost.

 3. Öz ýaşyň bilen deňräk ýaşly adamlara ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Haw, dogan, saňa aýdylýar! -- diýip, ol ýene oňa ýüzlendi. («Tokmak» žurnaly)

dogan okuşmak

Biri bilen dogan bolmak, doganlarça ýaşamaga wadalaşmak.


Duş gelýän formalary
 • dogana
 • doganam
 • doganda
 • dogandaky
 • dogandan
 • dogandanam
 • dogandy
 • dogandygy
 • dogandygymyzy
 • dogandygyny
 • dogandyk
 • dogandyklary
 • dogandyklaryna
 • dogandylar
 • dogandym
 • dogandyr
 • dogandyrlar
 • dogandyň
 • doganlar
 • doganlara
 • doganlaram
 • doganlarda
 • doganlardan
 • doganlardyr
 • doganlary
 • doganlary-da
 • doganlarym
 • doganlaryma
 • doganlarymdan
 • doganlarymdanam
 • doganlarymy
 • doganlarymyz
 • doganlarymyza
 • doganlarymyzy
 • doganlarymyzyň
 • doganlarymyň
 • doganlarymyňam
 • doganlaryna
 • doganlaryndan
 • doganlaryny
 • doganlarynyň
 • doganlarynyňam
 • doganlarynyňky
 • doganlaryň
 • doganlaryňa
 • doganlaryňam
 • doganlaryňdyr
 • doganlaryňy
 • doganlaryňyz
 • doganlaryňyza
 • doganlaryňyzam
 • doganlaryňyzy
 • doganly
 • doganlyga
 • doganlygy
 • doganlygyna
 • doganlygyny
 • doganlygynyň
 • doganlygyň
 • doganlyk
 • doganlykdan
 • doganlyň
 • doganmyş
 • dogansyza
 • dogany
 • dogany-da
 • doganydy
 • doganydyr
 • doganym
 • doganyma
 • doganymam
 • doganymdan
 • doganymdanam
 • doganymdyr
 • doganymy
 • doganymyka
 • doganymyz
 • doganymyza
 • doganymyzdanam
 • doganymyzy
 • doganymyzyň
 • doganymyň
 • doganymyňam
 • doganymyňky
 • doganymça
 • doganyna
 • doganynam
 • doganynda
 • doganyndan
 • doganyndanam
 • doganyny
 • doganynyň
 • doganynyňam
 • doganyň
 • doganyňa
 • doganyňam
 • doganyňdan
 • doganyňdy
 • doganyňdyr
 • doganyňmy
 • doganyňy
 • doganyňyz
 • doganyňyza
 • doganyňyzyň
 • doganyňyň