diktator dik‧ta‧tor

Çäksiz häkimiýetlik edýän häkim.

 • Senat diktator bellemek hakynda karar çykarypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • diktatora
 • diktatordy
 • diktatordygyny
 • diktatorlar
 • diktatorlary
 • diktatorlaryň
 • diktatorlygy
 • diktatorlygyna
 • diktatorlygyndan
 • diktatorlygyny
 • diktatorlyk
 • diktatory
 • diktatoryna
 • diktatoryň