dikleşmek dik‧leş‧mek işlik

 1. Art aýaklarynyň üstüne galyp garpyşmak.

  • Uruşýan itler dikleşip, biri-birine agyz saldylar.

 2. Ýüzbe-ýüz bolup sögüşmek, aýdyşmak, dawalaşmak.

  • Men iň soňunda onuň bilen dikleşmäge mejbur boldum. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • dikleşdi
 • dikleşen
 • dikleşende
 • dikleşerli
 • dikleşip
 • dikleşmegiň
 • dikleşmekden
 • dikleşmeli
 • dikleşmäge
 • dikleşmändim
 • dikleşýän