dikgirdeşmek dik‧gir‧deş‧mek işlik

Çalt ýöreşip barmak (eşek barada).