dikelmek di‧kel‧mek işlik

 1. Ýeriňden galmak, ýeriňden turmak.

 2. Boýuna ösmek, beýgelmek.

  • Jaýyň gurluşygy gowy gidýäni üçin, gün-günden boýy dikelýär.


Duş gelýän formalary
 • dikeldem
 • dikeldi
 • dikeldi-de
 • dikeldiler
 • dikelen
 • dikelende
 • dikelenden
 • dikelendigini
 • dikelendir
 • dikelene
 • dikelenok
 • dikelensoň
 • dikelerine
 • dikelip
 • dikeljek
 • dikelme
 • dikelmedik
 • dikelmegi
 • dikelmegidir
 • dikelmeginden
 • dikelmegine
 • dikelmegini
 • dikelmejegi
 • dikelmek
 • dikelmesi
 • dikelmeýär
 • dikelmeýärler
 • dikelmän
 • dikelse
 • dikelsem
 • dikeläýjek
 • dikelýän
 • dikelýänligidir
 • dikelýär
 • dikelýärler