dikdüşdülik dik‧düş‧dü‧lik

Düşünmezeklik we diňe öz diýeniňi etdirjek bolmaklyk, kesirlik.

  • Gyzdurdynyň dikdüşdülik edip, bu beren gödek jogaby ýaşulynyň gaharyny getirdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dikdüşdülik - dikdüşdüligi.


Duş gelýän formalary
  • dikdüşdüligini