dikarynlamak di‧ka‧ryn‧la‧mak işlik

[dika:ry:nlamak]

seret dikanlamak

  • Artyk biraz oýdan soň, dikarynlap jogap gaýtardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dikarynlap gaýta-gaýta seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • dikarynlady
  • dikarynlady-da
  • dikarynlamak
  • dikarynlap