dikanlamak di‧kan‧la‧mak işlik

[dika:nlamak]

Birine ýa-da bir za da gönüläp nazar dikmek, gönülemek, dogrulamak, dikarynlamak.


Duş gelýän formalary
  • dikanlady
  • dikanladym
  • dikanlap
  • dikanlaýanyny
  • dikanlaýardy